Tarieven

Tarieven per 01-01-2018. De behandeltarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgauthoriteit.
Klik op een hoofdstuk om de behandelcodes met bijbehorend tarief te zien. Behandelcodes met een asterisk(*) zijn exclusief techniekkosten.

Consultatie en diagnostiek (C-codes)
C11 Periodieke controle €21,00
C13 Probleemgericht consult €21,00
C22 Schriftelijke medische anamnese €21,00
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €99,46
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan €27,63
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €55,26
Toeslagen
C80 Mondzorg aan huis €16,58
C85 Weekendbehandeling €21,00
C86 Avondbehandeling €21,00
C87 Nachtbehandeling €21,00
Maken en/of beoordelen foto’s (X-codes)
X10 Kleine röntgenfoto €15,47
X21 Kaakoverzichtsfoto €66,31
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €66,31
X24 Schedelfoto €29,84
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto €132,62
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 55,26
Preventieve mondzorg (M-codes)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten €12,39
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten €12,39
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten €12,39
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement €24,87
M32 ** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek €16,58
M10 Fluoridebehandeling, methode I €27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II €22,10
M61 * Mondbeschermer €24,87
Verdoving (A-codes)
A15 Oppervlakte verdoving €7,18
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving €13,81
Vullingen (V-codes)
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €34,26
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €48,07
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €59,13
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €78,47
V91 Eénvlaksvulling composiet €44,21
V92 Tweevlaksvulling composiet €58,02
V93 Drievlaksvulling composiet €69,07
V94 Meervlaksvulling composiet €88,41
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal €66,31
V30 Fissuurlak, eerste element €24,87
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting €13,81
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament €5,53
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje €11,05
V70 * Parapulpaire stift €11,05
V80 * Wortelkanaalstift €19,34
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €8,29
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult €21,00
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €38,68
E03 Consult na tandheelkundig ongeval €30,39
Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €44,21
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €46,02
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €99,46
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €143,67
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €187,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €232,08
E85 Elektronische lengtebepaling €13,81
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting €16,58
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement €44,21
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug €33,15
E52 Moeilijke wortelkanaalopening €27,63
E53 Verwijderen van wortelstift €38,68
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €27,63
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €27,63
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade €38,68
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €27,63
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €55,26
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €27,63
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting €44,21
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €16,58
E97 * Uitwendig bleken per kaak €69,07
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping €27,63
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €11,05
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €22,10
E44 Verwijderen spalk €5,53
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam €11,05
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €74,60
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €55,26
Kronen en bruggen (R-codes)
Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay €66,31
R09 * Tweevlaks composiet inlay €127,09
R10 * Drievlaks composiet inlay €165,77
R11 * Eenvlaksinlay €99,46
R12 * Tweevlaksinlay €154,72
R13 * Drievlaksinlay €221,03
R14
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
€27,63
R24 * Kroon €243,13
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd €66,31
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening €49,73
R31 Opbouw plastisch materiaal €55,26
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode €55,26
R33 * Gegoten opbouw, directe methode €110,51
Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel €165,77
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €82,89
R46 * Brugverankering, per anker €55,26
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen €138,14
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk €27,63
R55 * Gipsslot met extra afdruk €27,63
R60 * Plakbrug zonder preparatie €110,51
R61 * Plakbrug met preparatie €165,77
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €38,68
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €22,10
Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €60,78
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €60,78
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal €33,15
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje €22,10
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €22,10
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug €55,26
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €27,63
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €27,63
Schildje van keramiek of kunststof
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €66,31
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €110,51
Temporaire voorzieningen
R80 * Temporaire, eerste voorziening €27,63
R85 * Temporaire, volgende voorziening €11,05
Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)
Onderzoek/diagnostiek
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) €138,14
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie €88,41
G03 Gedocumenteerde verwijzing €60,78
kaakgewrichtsbehandeling
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functie-onderzoek)
G61 Instructie spieroefeningen €55,26
G62 * Occlusale spalk €149,19
G63 * Repositiespalk €221,03
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties €27,63
G65 * Indirect planmatig inslijpen €303,92
G66 Biofeedbacktherapie €49,73
G67 Behandeling triggerpoint €60,78
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding €55,26
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functie-onderzoek)
G69 * Opbeetplaat €60,78
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)
H11 Trekken tand of kies €41,44
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €30,94
H21 Kosten hechtmateriaal €5,83
H26 Hechten weke delen €60,78
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €66,31
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling €55,26
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €16,58
Kunstgebitten (P-codes)
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit €33,15
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit €27,63
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €55,26
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen €82,89
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen €165,77
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €60,78
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,58
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen €226,55
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen €309,44
P31 * Wortelkap met stift €138,14
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls €82,89
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon € 55,26
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element €13,81
P45 * Noodkunstgebit € 110,51
Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak €165,77
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak €221,03
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €359,17
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw €27,63
P14 Individuele afdruk met randopbouw €60,78
P37 Frontopstelling in aparte zitting €33,15
P27 Reoccluderen €55,26
P28 Naregistratie en remounten €55,26
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur €60,78
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone €82,89
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk €27,63
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling €27,63
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen €33,15
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit €44,21
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit €38,68
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw €38,68
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw €82,89
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw €55,26
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw €82,89
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage €154,72
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk €16,58
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk €44,21
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit €38,68
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw €38,68
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw €82,89
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw €55,26
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw €82,89
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk €16,58
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk €44,21
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk €44,21
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk €44,21
Tandvleesbehandelingen (T-codes)
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus €146,43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €160,25
T21 Grondig reinigen wortel, complex, per element €29,84
T22 Grondig reinigen wortel, standaard, per element €22,10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling €85,61
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €99,46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €44,21
T41 Beperkt consult parodontale nazorg €58,02
T42 Consult parodontale nazorg €83,99
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg €111,62
T44 Complex consult parodontale nazorg €148,64
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus €146,43
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus €160,25
Diversen
T91 Pocketregistratie €33,15
T92 Parodontiumregistratie €66,31
T93 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €38,68
T94 Behandeling tandvleesabces €74,60
T57 * Toepassing lokaal medicament €59,68
T95 * (Draad)Spalk €22,10
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse €55,26
Implantaten (J-codes)
Mesostructuur
J40 * Twee magneten/drukknoppen €146,10
J41 * Elke volgende magneet, drukknop €32,99
J42 * Staaf tussen twee implantaten €193,29
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €61,27
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €23,65
Prothetische behandeling na implantaten
J50 * Boven- en onder klikgebit €485,43
J51 * Onder-klikgebit €315,67
J52 * Boven-klikgebit €315,67
J53 * Omvorming klikgebit €94,26
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten €122,54
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €141,39
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €164,95
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €80,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €103,68
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten €127,25
Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage €131,96
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €164,95
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €188,52
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €212,08
J74 * Reparatie zonder staafdemontage €51,84
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €98,97
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €122,54
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €146,10